برای اینکه بتوانید مقالات خود را در سطح دانشگاهی عنوان کنید یا مطلبی را به عنوان کتاب به چاپ برسانید باید با قوانین دستوری…روش های جمع آوری مطالب آشنا باشید. برای رفع نیاز شما کاربران و دوستان عزیز جزوه شیوه ارائه و مطالب به صورت پاورپوینت آماده شده که یکی از کاملترین جزوات این مبحث پر ارزش می باشد….

بخش های این جزوه عبارتند از :

 • مفهوم ارائه
 • عوامل موثر در ارائه
 • ارائه کتبی
 • طرح اولیه متن اصلی
 • تولید متن اصلی
 • اجزاء سه بخشی یک ارائه کتبی
 • استفاده از شکل و جدول
 • اجزاء بخش آغازین ارائه کتبی
 • ویژگی های نوشتار علمی – فنی
 • ساختار چند ارائه دانشگاهی
 • مقاله،گزارش و ارائه های غیر دانشگاهی
 • انواع ارائه های غیردانشگاهی
 • ارائه شفاهی
 • سخنرانی علمی – فنی

می توانید از طریق لینک زیر جزوه را به راحتی دانلود کنید.

شیوه ارائه و مطالب

می توانید در بخش مقالات، به جزوات بیشتری دسترسی داشته باشید…