در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر یکی از مباحث بسیار جالبی که مطرح شد با عنوان : ارائه مکانیزمی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز در زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری بود که این مقاله از سوی اینجانب با همکاری کامبیز بدیع جمع آوری شده است.

خلاصه ای از این مقاله : 

رایانش ابری، سبک محاسباتی جدیدی است که به سبب پیشرفتهای بیشمار آن مانند ارائه سرویس برحسب تقاضا،پرداخت در ازای استفاده و اشتراک منابع در بین سایر سبکهای محاسباتی برتری پیدا کرده و مشتریان و تولیدکنندگان بسیاری را به خود جلب کرده است. محاسبات ابری یک تکنولوژی در حال ظهور است، با توجه به اینکه منطق محاسبات ابری براساس پردازش موازی سیستمها است بنابراین سازوکار زمانبندی یکی از مهمترین نقشهای حیاتی را در محیط محاسبات ابری ایفا میکند و هسته محاسبات ابری، بدون زمانبندی مفهومی ندارد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز زمانبندی وظایف در محیط ابر در جهت کمینه سازی زمان تکمیل وظایف انجام شده است. در جهت بهبود عملکرد الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز از عملگرهای تعویض و وارون سازی استفاده شده است تا تنوعی بیشتری در فضای پاسخ ایجاد شود و در صورت افتادن در نقاط بهینه محلی باعث خروج و یافتن پاسخ بهینه سراسری شوند. پس از مدلسازی مسئله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز و بهبود آن، زمانبندی وظایف به ازای 15 ، 20 ، 25 و 30 وظیفه بر روی 4 پردازنده انجام میشود و نتایج آن با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مقایسه میشود. نتایج حاکی از عملکرد بهینه الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز با زمان تکمیل وظایف 126 ، 156 ، 196 و 245 به ترتیب براساس 15 ، 20 ، 25 و 30 وظیفه در برابر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات است

دانلود مقاله : محاسبات ابری پریا اردستانی


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + هجده =