algorithm

مقاله زمانبندی وظایف

یکی از مقالات مهم در زمینه : زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتمهای تکاملی که از سوی اینجانب و با کمک کامبیز بدیع نوشته شده است را برای شما در این قسمت آماده کرده ایم. خلاصه مقاله :  محاسبات ابری الگویی از محاسبات توزیع شده، مرکب ادامه مطلب…

محاسبات ابری

مقاله محاسبات ابری

در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر یکی از مباحث بسیار جالبی که مطرح شد با عنوان : ارائه مکانیزمی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز در زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری بود که این مقاله از سوی اینجانب با همکاری کامبیز بدیع جمع ادامه مطلب…