ریاضیات گسسته

جزوه ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته به بخش هایی از ریاضیات گفته می شود که در آنها مفهوم پیوستگی وجود ندارد… بیشتر مواردی که مورد مطالعه قرار میگیرند شمارش پذیر هستند مانند اعداد صحیح و گراف های محدود… یکی از کامل ترین جزوات پیرامون این مبحث را برای شما در این بخش قرار دادیم… جزوه ادامه مطلب…